Att Välja Hus


Stenhus i grupp- med personlighet

Haaks Stenhus startade sitt första bygge av grupphus 1999, med 19 hus i Ängelholm.

Efterfrågan på denna typ av boende har ökat och vi har t ex byggt en grupp på 11 hus i Gislövs läge på Skånes sydkust, en grupp på 13 hus i Husie i Malmö, 6 hus i Lomma, 6 hus i Skälderviken och 8 hus i Växjö.

Som vi ser det är idealet att erbjuda husgrupper om 5–20 hus på egenexploaterad mark, där vi utöver själva bygget kan bidra med tomt, rådgivning och projektledning. Vi kommer då ner i totalkostnad per enhet.

Att bygga grupphus innebär dock inte att vi kan göra som inom bilindustrin, bygga på löpande band.

Alla våra hus har stor variation, flexibilitet och en mängd tillval. Detta gäller även grupphusen, där du har möjlighet att påverka det mesta när det gäller invändig utformning, materialval, färg och detaljer.

Ett bra exempel på detta är grupphusen i Gislövs läge, där en stor mängd tillval erbjöds, till exempel: carport eller garage, furu- eller ektrappa, öppet i nock eller inte, vinkelutbyggnad eller inte, samt utformning av fönster, altan, golv, badrum etc.

Våra hus har därför alltid en personlig design, vare sig det handlar om styckebyggda eller gruppbyggda stenhus.