BO-97 huset -skapat för de boende


BO-97 huset 2

Vår trelängade skånegård är tänkt för en familj som behöver extra utrymme för egen rörelse eller för separat boende för barn eller den äldre generationen.
Här finns mangårdsbyggnaden, ekonomibyggnaden och "undantaget" som är i förbindelse med mangårdsbyggnaden genom en låsbar dörr.
Huset växer med familjen under flera generationer.
Ovanvåningen kan inredas med ytterligare sovrum och wc/dusch. I undantaget finns utrymme för den egna rörelsen, mor/far generationen eller för hyresgästen.


Beprövade material

Vi har tagit hänsyn till allergiker och anpassat vår Skånelänga för att förebygga allergier och få allergiker att må bättre. Alla material har valts ut med omsorg för att minimera framtida besvär. Huset skall inspirera och informera hur man på enkla sätt kan underlätta boendet för en allergiker.

BO-97 huset

Volym ger bättre inomhusmiljö
Genom att låta innertaken på upp i nock skapas större volym i huset. Denna luftvolym ger bättre förutsättningar för god inomhusmiljö. Samtidigt upplevs volymen positivt.
I husets hjärta, köket, har vi en invändig takhöjd på nästan sex meter. Från ovanvåningens räcke kan man blicka ner i köket och vardagsrummet.
Invändig takhöjd i sidobyggnaderna varierar från 2,20 till 4,0 meter. 

Med Astma- och Allergiförbundet
har vi diskuterat fram alla lösningar samt låtit Astma- och Allergiförbundet fungera som "bollplank" i olika materialval.

Med hjälp av Astma- och Allergiförbundet har vi kunnat utveckla vårt byggsystem ytterligare mot ännu sundare inomhus- och utomhusmiljö. Vi vistas inomhus 95 % av vår tid, därav en stor del i vår egen bostad. Vad är då viktigare än att se till att den miljö vi skapar i hemmet skall bli så bra som möjligt.