Ludvigaskogsområdet


- ett unikt eget boende i Ängelholm


Ludvigaskog - Ängelholm

Ludvigaskogsområdet är en av de vackraste obebyggda delarna av Ängelholm.
Tomterna sträcker sig i en svag sluttning ner mot Skörpabäckens dalgång med bästa usikts- och solläge i sydväst.

Ludvigaskog - Ängelholm2

Alldeles intill finns även Rönneå med sina möjligheter. Trots detta ligger centrum ändå bara någon kilometer bort.
Den befintliga vegetationen, bäcken, områdets begränsade storlek och dess kupering ger bästa förutsättningar för ett unikt villaområde.

Ladda ner som prospekt(pdf)