Svågertorp


Svågertorp i Malmö

Svågetorp


Mindre villagrupp i direkt anslutning till parkområde. Beläget i Malmös södra del, med endast några minuter till Svågertorps station respektive Yttre Ringvägen och Öresundsbron.

Friliggande 1,5 planshus med carport och förråd. Husen har redan i grundutförandet en hög standard på inredning och utrustning.
Pilen på bilden visar området.