Ett hus blir till

Utsättning
Utsättning
Matjord borttages
Avlopp ingräves
Avlopp ingräves
Avlopp ingräves
Makadam utlagd, rörledningar utlagda
VA inkopplas i gata
Ledningar inkopplas
Isolering och kantbalk monterad
Montering av golvvärme
Bortkörning av överblivna massor
Montage av monteringsjärn
Platta klar för gjutning
Gjutning betongplatta
Slodning
Påföring av foglim
Montage av väggbit
Montage av väggbit
Kontroll av rakhet
Sågning för vattenrör
Huggning med yxa
Källarväggar delvis monterade
Kranbil och montageledare
Källarväggar monterade
Kallasfalt påstrykes
Montage av bjälklag
Montage av bjälklag
Bjälklag delvis monterat
Montage av bottenvånings vägg
Montage av bottenvånings vägg
Montage av bottenvånings vägg
Montage av mellanbjälklag
Montage av elledningar
Gipsning av innertak
Montering av gips
Fasadputsning
Fasadputsning
Invändig efterlagning
Plåttäckning kupa
Håltagning vägg
Montage takpannor
Montage av bjälklag
Ytterväggar resta
Takpannor upplyfta