Energisnåla Hus


Energisnåla hus med sunt inneklimat

Eftersom vi använder sunda material när vi bygger våra stenhus kan vi med lätthet säga att man mår bra av att bo i våra hus, både av det goda inneklimatet och när energiräkningen kommer.

Energisnålt material
Energikraven i de nya byggreglerna från Boverket klarar våra hus utan problem.Energimässigt är
stenhus därmed ett lågenergihus, välisolerat och energisnålt och med låga driftkostnader.

Så här går det till:
En väggkonstruktion i lättbetong har inbyggda, slutna luftcellersom stoppar de luftströmmar i materialet
som försämrar isoleringsförmågan. Det finns helt enkelt inga ofullständigt utfyllda isoleringsutrymmen. Det betyder att du slipper obehagligt drag inomhus och att du sparar pengar på att den dyra värmen
inte försvinner ut genom väggarna. Väggmaterialets täthet och värmeisolerande egenskaper gör
alltså att du minskar energiåtgången och sänker därmed energiräkningen rejält.

Lättbetong är ett material med stor värmetröghet som har förmågan att lagra värme. Det innebär att
villan håller värmen inne på vintern och stänger den ute på sommaren - inomhusklimatet
blir jämnt och behagligt året runt.

Fuktsäkert material

Ett stenhus innebär vidare att det inte finns några hälsorisker och framtida problem. Röta, insekter
och rost biter inte på stenmaterial. Lättbetongen i våra hus är oorganisk och därmed
immun mot angrepp från fukt- och mögelsvampar. Ett sunt inneklimat är en av de stora fördelarna
med våra hus – något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar – alla förtjänar ett sunt boende.